JW Group ส่งมอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง ให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยราษฎร์วารีเหนือ

JW Group ส่งมอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง ให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยราษฎร์วารีเหนือ

JW Group โดย วิสิษฐ กอวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือ เจดับบลิวกรุ๊ป ส่งมอบอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง ให้กับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยราษฎร์วารีเหนือ 33-00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ในยามเกิดเหตุภัยช่วยเหลือได้ทันท่วงที

Share this post