JW GROUP จัดกิจกรรม ร่วมทำบุญกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ ครั้งที่ 4 และถวายโลงศพให้แก่ วัดสีกัน

JW GROUP จัดกิจกรรม ร่วมทำบุญกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ ครั้งที่ 4 และถวายโลงศพให้แก่ วัดสีกัน

JW GROUP จัดกิจกรรม ร่วมทำบุญกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ ครั้งที่ 4 และถวายโลงศพให้แก่ วัดสีกัน (พุทธสยาม)

คุณวิสิษฐ์ กอวรกุล ประธานกลุ่มบริษัท JW GROUP และภรรยาคุณพิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ ประธานบริษัท พิมพ์ชิน จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันเกิด คุณสุชาติ กอวรกุล เถ้าแก่ใหญ่ของบริษัท JW GROUP  ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ เป็นครั้งที่ 4  เพื่อเลี้ยงอาหารเช้า ขนม รวมถึง ตุ๊กตาและเสื้อผ้า ให้กับ เด็กและสตรี ที่ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง

บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาสภาพจิตใจให้แก่ผู้ที่ถูกทำร้ายในบ้านพักฉุกเฉิน ในปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกทำร้าย เช่น ถูกข่มขืน ถูกทำร้ายร่างกาย บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองเป็นการบริการ 24 ชั่วโมง มีทั้งส่วนที่พักอาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การให้คำปรึกษาโดยไม่ต้องพักอาศัย รวมไปถึงการให้บริการทางโทรศัพท์ ตลอด24 ชั่วโมง นอกเหนือจากสายตรงมาที่ 02 929 2222 แล้ว ยังได้ให้ความร่วมมือองค์กรอื่นที่ขอความร่วมมือให้คำปรึกษาแทนในบางช่วงเวลาตามแต่จะได้รับคำร้องขอด้วยได้ เช่น ได้เคยช่วยสมาคมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ให้คำปรึกษาตามช่วงเวลาที่ตกลงกันอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย

พื้นที่ดำเนินงานนั้น ในส่วนที่เป็นที่ทำการและเป็นที่พักอาศัยรวม ได้แก่อาคารโสมสวลี และอาคารคุณหญิงสิน แล้ว ยังได้มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนย่อย ตามลักษณะของกลุ่มสมาชิกพิเศษ ได้แก่
– บ้านเด็ก เป็นพื้นที่ ดูแลเด็กในช่วงอายุ 2 – 6 ปี ซึ่งเป็นบุตรของผู้ที่มาขอรับความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ หรือ พักรอคลอดถึงหลังคลอด บุตรของผู้ฝากเลี้ยง เช่นนักศึกษาฝึกอาชีพ รวมทั้ง เด็กที่มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูได้อย่างดีและยังขอให้ช่วยดูแลลูกต่อไปก่อน ในแต่ละวัน มีเด็กดูแลโดยเฉลี่ยประมาณ 20 คน
– ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน (อาคารจิมมี่ โรสซาลีน คาร์เตอร์ ) เป็นส่วนที่พักอาศัยของแม่ที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลหลังคลอด และ ส่วนที่เป็นเนอสเซอรี ดูแลทารกซึ่งเป็นบุตรของสมาชิกที่ยังไม่พร้อมที่จะนำลูกไปเลี้ยงเองและฝากเลี้ยงชั่วคราว หรือ ทารกที่แม่ต้องการให้หาพ่อแม่อุปถัมภ์ และรอที่จะส่งต่อไปยังศูนย์ที่ดำเนินงานเรื่องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์
– ศูนย์กนิษฐ์นารี เป็นพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกข่มขืน โดยบริการอย่างครบวงจร ทั้งด้านการแพทย์ สังคมสงเคราะห์ และในด้านกฏหมาย / กระบวนการยุติธรรม โดยมีห้องตรวจร่างกาย และเก็บวัตถุพยานทางเพศ และห้องสืบพยานที่สามารถดำเนินการและบันทึกการสอบปากคำตามป. วิอาญา ได้
– ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ เป็นอีกส่วนงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ที่ทำงานเชื่อมต่อกับบ้านพักฉุกเฉิน โดยตรง โดยให้บริการทางด้านการศึกษาและฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เป็นพันธกิจที่มุ่งที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้แก่สมาชิกบ้านพัก เพื่อให้มีใบเบิกทางในชีวิต ทั้งการศึกษาและทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พึ่งพิงตนเอง และ ยืนหยัดในสังคมได้อย่างเหมาะสม
กรณีที่เป็นเด็กที่ถูกแยกตัวออกจากครอบครัว หรือ ตามแม่มาที่บ้านพักฉุกเฉิน และจะอยู่พักอาศัยเป็นเวลานาน เช่น เป็นกรณีที่ต้องดำเนินคดี จะจัดให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ใกล้เคียงในละแวกดอนเมือง หรือในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาต้องการเรียนต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ก็สามารถจัดให้ได้ ด้วยศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพเป็นหลักในการจัดการเรียนในระบบนอกโรงเรียน

ที่มา https://sites.google.com/site/aaudiaudy/ban-phak-chukchein-dxnmeuxng

สำหรับผู้ที่ต้องการมาบริจาคเงินหรือสิ่งของ สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 | โทร 02 929 2301-3

 เวลา 9.00 น. ครอบครัวกอวรกุล เพื่อนๆ และพนักงาน บริษัท JW GROUP  ได้มาร่วมบริจาคปัจจัยและโลงศพ จำนวน 50 โลง  ณ วัดสีกัน (พุทธสยาม)  เขตดอนเมือง

Share this post