พิมพ์ชิน จำกัด

JW GROUP จัดกิจกรรม ร่วมทำบุญกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ ครั้งที่ 4 และถวายโลงศพให้แก่ วัดสีกัน

JW GROUP จัดกิจกรรม ร่วมทำบุญกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ ครั้งที่ 4 และถวายโลงศพให้แก่ วัดสีกัน (พุทธสยาม) คุณวิสิษฐ์ กอวรกุล ประธานกลุ่มบริษัท JW GROUP และภรรยาคุณพิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ ประธานบริษัท พิมพ์ชิน จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันเกิด คุณสุชาติ กอวรกุล เถ้าแก่ใหญ่ของบริษัท JW GROUP  ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ เป็นครั้งที่ 4  เพื่อเลี้ยงอาหารเช้า ขนม รวมถึง ตุ๊กตาและเสื้อผ้า ให้กับ เด็กและสตรี ที่ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาสภาพจิตใจให้แก่ผู้ที่ถูกทำร้ายในบ้านพักฉุกเฉิน ในปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกทำร้าย เช่น ถูกข่มขืน ถูกทำร้ายร่างกาย บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองเป็นการบริการ 24 ชั่วโมง มีทั้งส่วนที่พักอาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การให้คำปรึกษาโดยไม่ต้องพักอาศัย รวมไปถึงการให้บริการทางโทรศัพท์ ตลอด24 ชั่วโมง นอกเหนือจากสายตรงมาที่ 02 929 2222 แล้ว ยังได้ให้ความร่วมมือองค์กรอื่นที่ขอความร่วมมือให้คำปรึกษาแทนในบางช่วงเวลาตามแต่จะได้รับคำร้องขอด้วยได้ เช่น ได้เคยช่วยสมาคมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ให้คำปรึกษาตามช่วงเวลาที่ตกลงกันอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย พื้นที่ดำเนินงานนั้น ในส่วนที่เป็นที่ทำการและเป็นที่พักอาศัยรวม ได้แก่อาคารโสมสวลี และอาคารคุณหญิงสิน แล้ว ยังได้มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนย่อย ตามลักษณะของกลุ่มสมาชิกพิเศษ ได้แก่ – บ้านเด็ก เป็นพื้นที่ ดูแลเด็กในช่วงอายุ 2 – 6 ปี ซึ่งเป็นบุตรของผู้ที่มาขอรับความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ หรือ พักรอคลอดถึงหลังคลอด บุตรของผู้ฝากเลี้ยง เช่นนักศึกษาฝึกอาชีพ รวมทั้ง เด็กที่มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูได้อย่างดีและยังขอให้ช่วยดูแลลูกต่อไปก่อน ในแต่ละวัน มีเด็กดูแลโดยเฉลี่ยประมาณ 20 [...]

Read more...